divendres, 28 de març de 2014

el camí no es planer: http://www.diariodeibiza.es/opinion/2014/03/23/camps-dislate-dislate/683105.html
En " punts rellevants de les reunions"podreu trobar part de l'acta de la sessió ordinària del CEM