dijous, 26 de setembre de 2013

Ánims de l'IES ALGARB a la participació en la manifestació/ Ànimos del IES ALGARB para participar en la manifestación

Bon dia:

  Com ja sabeu estam aconseguint que el govern comenci, tímidament, a obrir-se a negociar amb els representants de l'assemblea, els punts que alumnes, pares i professors hem estant reclamant des de fa quasi 1 any i mig.

  Des de l'assemblea de l'IES ALGARB, reunida avui matí, estam convinçuts que això respon a la cohesió que estam mostrant alumnes, pares i professors des de fa dies, i especialment amb les noticies arribades del seguiment que tendran les manifestacions convocades per aquest diumenge 29 a totes les illes .

  Estam convinçuts que aquesta manifestació, si és un exit com esperam, marcarà l'inici real del final del conflicte. Els professors hi estam molt esperançats i amb moltes ganes de poder començar a fer la nostra feina: ENSENYAR.

  Però no hem d'afluixar ara que estam tan prop de la meta. US DEMANAM QUE ANIMEU A TOTES LES FAMILIES A PARTICIPAR EN LA MANIFESTACIÓ DE 29 DE SETEMBRE

  També pensam que és important facilitar el transport fins Vila de la gent de pobles més allunyats (Sant Antoni, Sta Eularia, Sant Joan, Sant Josep). Una manera interessant és coordinar la contractació d'autobussos per part de les APIMA pagats amb una contribució reduida (2 euros/persona) que si omplen l'autobús (i potser amb un poc de descompte per part de l'empresa transportista) quedaria el preu cobert (les APIMAs que tenguin bon estat de comptes podrien subvencionar part del preu (alguns professors voliem oferir l'ajut de la caixa de resistència però ens fa por el possible titular: "Los profesores pagan a los padres para acudir a la manifestación")).

  També informar-vos de les iniciatives d'algunes APIMAs properes a Vila com la de Sant Jordi, que han convocat a les families, a les 17 hores a la rotonda de Ca na Palleva  per baixar passejant cap a la manifestació a Vila, amb camiseta verda. Per la tornada contractaran autobussos.

  MOLTS D'ANIMS A TOTS. ESTAM CONSTRUINT UN MOMENT HISTÒRIC, EL D'ESCOLTAR A LA GENT. NO HEM D'AFLUIXAR. ARA JA NO.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buenos días:

Como ya sabéis estamos consiguiendo que el gobierno empiece, tímidamente, a abrirse a negociar con los representantes de la asamblea, los puntos que alumnos, padres y profesores hemos estando reclamando desde hace casi 1 año y medio.

Desde la asamblea del IES ALGARB, reunida esta mañana, estamos convinçuts que esto responde a la cohesión que estamos mostrando alumnos, padres y profesores desde hace días, y especialmente con las noticias llegadas del seguimiento que tendrán las manifestaciones convocadas por este domingo 29 en todas las islas.

Estamos convencidos que esta manifestación, si es un éxito como esperamos, marcará el inicio real final del conflicto. Los profesores estamos muy esperanzados y con muchas ganas de poder empezar a hacer nuestro trabajo: ENSEÑAR.

Pero no debemos aflojar ahora que estamos tan cerca de la meta. OS PEDIMOS QUE ANIMEIS A TODAS LAS FAMILIAS A PARTICIPAR EN LA MANIFESTACIÓN DE 29 DE SEPTIEMBRE

También creemos que es importante facilitar el transporte hasta Eivissa de la gente de pueblos más alejados (San Antonio, Santa Eulalia, San Juan, San José). Una forma interesante es coordinar la contratación de autobuses por parte de las APIMA pagados con una contribución reducida (2 euros / persona) que si llenan el autobús (y quizás con un poco de descuento por parte de la empresa transportista) quedaría el precio cubierto (las APIMAs que tengan buen estado de cuentas podrían subvencionar parte del precio (algunos profesores queríamos ofrecer la ayuda de la caja de resistencia pero nos da miedo el posible titular: "los profesores pagan a los padres para acudir a la manifestación" )).

También informaros de las iniciativas de algunas APIMAs cercanas a Eivissa como la de Sant Jordi, que han convocado a las familias, a las 17 horas en la rotonda de Ca na Palleva para bajar paseando hacia la manifestación en Vila , con camiseta verde. Para el retorno contratarán autobuses.

MUCHO ÀNIMO A TODOS. ESTAMOS CONSTRUYENDO UN MOMENTO HISTÓRICO, EL DE ESCUCHAR A LA GENTE. NO DEBEMOS AFLOJAR. AHORA YA NO.

Profundament agradecido
J.Francesc Huguet
Asamblea IES ALGARB

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada