dimecres, 25 de setembre de 2013

La Federació d´Associacions de Pares i Mares d´Alumnes d´Eivissa, FAPA Eivissa, en
representació de 41 associacions de pares i mares de l´illa d´Eivissa, vol deixar constància de les 
seves reivindicacions davant la Conselleria d´Educació, Cultura i Universitats:
 Com a mares i pares volem tenir veu fora del comitè de vaga i per això volem propiciar 
una reunió paral·lela on tant els docents, com el pares-mares i els alumnes puguin 
expressar la seva opinió.
 Estem plenament a favor de la implantació del TIL a les aules però amb els medis 
econòmics i materials necessaris i deixant fora els nivells de secundaria.
 Substitució immediata de les baixes del professorat.
 Manteniment dels equips de suport eliminats.
 Tornar a les ràtios de les aules anteriors a les retallades.
 Crear un pacte per l’educació independent de la política per evitar canvis a la llei 
d’educació cada volta que hi ha un canvi de Govern.
Sol·licitem es tinguin en consideració les nostres peticions de forma immediata i urgent.

Ens demanen des de la FAPA si estem d'acord en el anterior escrit, vist que no dona temps de reunir-nos per debatre'l he avançat aquesta resposta, podeu fer el suggeriments que creieu oportuns:

Si voleu presentar aquestes propostes a Conselleria, s'haurien de debatre abans a les apimes i consensuar-les,i per això necessitam un poc més de temps. Aquest matí mateix ja hem fet una junta de l'Algarb i no coneixíem aquests punts. D'altra banda, no creiem que puguem recolzar-los:

Primer punt.-
innecessari, ja hi ha mecanismes o forums, on docents, pares i alumnes tenen veu (consell escolar, municipal); el que passa és que no se'ls fa cas. En aquest punt, el que interessa ara precisament és tenir veu al comitè de vaga, que es on s'està decidint el present i futur dels nostres fills.

Segon punt.-
Plenament a favor de l'aplicació del TIL? A l'IES Algarb nomes una minoria estava a favor, a banda de l'IES Sant Agustí on més hi ha una majoria a favor? Següents observacions, per exemple, només referides a l'art. 4, tres darrers apartats:

apartat 4 “Aprenentatge integrat de continguts i llengües AICLE,” aquest referent metodològic, en quina bibliografia es basa? Quins científics o pedagogs l'avalen?, en quin països s'aplica i amb quin resultat? O és que hem d'utilitzar els nostres fills de conillets d'índies?

apartat. 5 “Participació i col·laboració de tots els agents educatius en les decisions que afectin el sistema educatiu”. Decretazo! Es aquesta la manera com es consensua?

apartat 6 “Flexibilitat i adaptació del tractament de les llengües a la realitat social de cada centre”. Això es resumeix en 3 directors de centres cessats per voler aplicar el projecte aprovat per pares, alumnes i professors dels seus centres! Això és flexibilitat?

No és cert que estiguem plenament a favor de la aplicació del TIL, quina part del TIL ens interessa?, quins articles recolzem?, a favor del anglès, a favor del castellà, en contra de la immersió lingüística que ha estat funcionant aquest últims 20 anys?
Recolzem una implantació del anglès de qualsevol manera, sense metodologia pedagògica que garanteixi el seu aprenentatge per part del alumnes? Pensem que es pot donar un bon nivell d'anglès prescindint de professors nadius?, que es pot aprendre anglès quan la TV publica no fa cap esforç ni deixa cap programació en aquesta llengua?
No coneixem cap estament, universitat, organisme pedagògic que recolzi plenament el TIL. Per què ho hem de fer el pares? Per salvar la cara als polítics que l'han intentat implantar a la força? Sí podem dir que estem plenament d'acord en la implementació de l'anglès a l'educació, però no a favor d'aquest “bunyol” que només comportarà que els nostres fills siguin ignorants en anglès, i en totes aquelles assignatures que se'ls ensenyi en aquesta llengua. S'ha d'aplicar una metodologia que funcioni, que es basi amb experiències d'èxit anteriors, a Espanya o Europa. No improvisar ni experimentar amb els nostres fills.

D'acord amb els següents 3 punts, no amb al darrer. Ja es va crear una Plataforma per la reforma educativa amb aquesta finalitat. Fins i tot es va aprovar un document base per un pacte en matèria educativa el 6 de març de 2012
http://www.caib.es/govern/archivo.do?id=1091389 . A la Plataforma hi havia representats des de la Universitat a la Cambra de Comerç, passant per tota la comunitat educativa, i col·legis professionals com el d'economistes o el d'advocats. Poc a poc s'han anat despenjant tots perquè el Govern no ha fet cas de cap de les propostes plantejades... http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2013/06/04/plataforma-reforma-educativa-corta-govern/850437.html
Com podem demanar a tota aquesta gent que es torni a reunir, sense ni esmentar la feina ja feta ni garantir que ara se'ls farà un mínim de cas si ni tan sols es retira el decret que s'ha fet sense comptar per res amb ells?

Ana Del Alcázar

Presidenta APIMA IES Algarb

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada