dijous, 19 de setembre del 2013

Proposta de negociació feta pel professor Xisco Huguet


Davant la postura immobilista del govern i l'interés de solució que sempre hem tengut el col·lectiu de docents, donar una proposta raonable davant l'opinió pública és l'adient. Aquí van algunes idees personals sorgides a arrel de veure la postura "conciliadora" mostrada en mitjans públics per alguns membres del partit del govern.

1. Suspensió de tots els expedients sancionadors que s'iniciïn amb intenció clarament repressiva prèvia i durant la vaga. INNEGOCIABLE

2. Retirada del decret del TIL: Nova proposta: enfocada bàsicament en el cas de secundaria (és el que jo conec) i el darrer cicle de primària (crec que també és convenient). Els altres nivells pot haver propostes semblants dels professionals corresponents

a) Que els centres que no tenen els mitjans sol·licitats o necessaris per implantar-lo (adequadament argumentats), no l'hagin d'implantar. Els centres que tenguin els mitjans i l'organització preparada,  convocar als pares dels grups d'alumnes que rebran les assignatures i després d'explicar-los la situació detalladament per part del professor encarregat de fer l'assignatura en anglés, que votin lliurement si iniciar o no el projecte (el professorat que hagi pogut accedir a la plaça gràcies als requisits d'anglés no podrà argumentar la seva falta de preparació per no fer l'assignatura). Aplicar anglés només en els grups on la majoria de pares estiguin d'acord (reagrupant alumnes quan hi hagi vàries línees si fa falta per minimitzar la gent en desacord). Seria una mostra de democracia real per part dels col·lectius implicats.

b) Complementària a l'anterior, compromís de començar ja les reunions amb representants de la comunitat educativa per consensuar l'aplicació progressiva del projecte en els següents cursos, retirar l'amenaça de la hiper-supervisió que haurà per part dels inspectors (s'ha de fer la feina d'inspecció normal), i organitzar sistemes objectius d'avaluació del resultat de la implantació del programa tant en els continguts de l'àrea introduida en anglés com de la millora de l'anglés aconseguida.

c) Possibilitat alternativa (o complementària per un futur) a la primera: reconduir el TIL cap a desdoblaments en anglés (o altres llengües), de totes les àrees fins arribar al 33% de l'horari lectiu dels infants, per tractar en anglés (amb professors especialistes o becaris nadius) aspectes "descriptius" relacionats amb l'àrea desdoblada. (Difícilment aprobable per necessitar més recursos dels que volen invertir, però bo per recol·locar a professorat que ha quedat marginat pel requisit d'anglés sense perjudicar els que ja han entrat gràcies a aquest mèrit)

3.Retirada del projecte de decret de Convivència i la Llei de símbols. Nova proposta: Substitució per un document consensuat de bones pràctiques educatives i acabar immediatament amb la campanya de desprestigi dels docents per part de membres del govern i del partit que li dona suport.

4. Beques de transport i menjador efectives i convocades en el temps i la forma adient. Dotació suficient i eficient perquè es pugui dur un bon pla de reutilització de llibres. No tenc ni idea

5. Recuperació de les plantilles, del professorat d'Atenció a la Diversitat i de les ràtios anteriors a les retallades. Aprofitar la "predisposició" en aquest aspecte que crec havia mostrat el govern en les primeres negociacions

6. Substitucions immediates de les baixes. INNEGOCIABLE

7. Baixes 100% remunerades. No tenc una opinió clara. Crec que és parcialment negociable.

8. Contractació dels interins durant els mesos de juliol i agost. Millorar el màxim possible les condicions actuals

9. Recuperació dels complements perduts i reconeixement de nous sexennis des de l'1 de juny de 2012 i acompliment de l'acord salarial de 2008 per l'escola concertada. Calendari de recuperació a mig termini.

10. Petició a la Conselleria d'Educació que insti al Govern Central a retirar la LOMCE. Nova proposta: Elevar al ministeri d'educació el resultat d'una consulta popular sobre la llei, organitzada entre representants dels docents i la pròpia conselleria (o no), feta entre tota la comunitat educativa.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada